Źródłem nowej turystyki, jest ciągłe poszukiwanie lepszych rozwiązań i poszukiwanie nowych dróg rozwoju.  

Nowoczesne formy szkolenia, skutecznej motywacji, reklamy, promocji, wymiana myśli, dążenie do porozumienia, współpracy, poszukiwanie inspiracji, poszerzanie horyzontów,  

Dlatego odbywają się spotkania, konferencje, sympozja, wyjazdy, dlatego wciąż jesteśmy w ruchu, w drodze do celu. W tej podróży dobrze mieć ze sobą „Biznesową Turystykę”.