Akademickie otoczenie | W badaniach | Innowacyjnie
 
Czy kierunki zamawiane się sprawdzają?

Kierunki na zamówienie

piątek 30.11.2012

Doskonały sposób reakcji środowiska akademickiego na potrzeby rynku, czy okazja do wyłudzania pieniędzy? Dyskusja na temat kierunków zamawianych trwa. Czy gwarancja stypendium to szansa na zdobycie w komfortowych warunkach poszukiwanego na rynku pracy zawodu? A może kierunki zamawiane stały się wygodną „poczekalnią” w drodze do zdania egzaminu na wymarzony kierunek?

Atrakcyjna biotechnologia

Zdania są podzielone, ale akademiccy wykładowcy, mimo głosów sceptycznych i pełnych niepokoju, oceniają system kierunków zamawianych raczej pozytywnie. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ realizował na kierunku biotechnologia dwa projekty zamawiania kształcenia. Pierwszy, wykonywany w latach 2008-2011, miał charakter pilotażowy i skierowany był do niewielkiej grupy słuchaczy studiów I stopnia. Drugi, znacznie większy projekt o nazwie „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”, Wydział otrzymał w roku 2010. W przeciwieństwie do swego poprzednika, projekt ATRINBIOTECH adresowany był do wszystkich studentów na obydwu stopniach kształcenia. Grupa objęta projektowym wsparciem liczyła zatem aż około 240 osób! W chwili obecnej projekt ATRINBIOTECH dobiega końca na studiach magisterskich, a w przypadku studiów licencjackich zakończy się w roku przyszłym.

Ważne umiejętności miękkie

Patrząc z pewnej już czasowej perspektywy nie ulega wątpliwości, że projekty zamawiania kształcenia na kierunku biotechnologia się sprawdziły i to, co jako dydaktyka cieszy mnie szczególnie, nie tylko w aspekcie oczekiwanego przez MNiSW zwiększenia liczby absolwentów, ale że przyczyniły się one także do wyraźnego podniesienia jakości oferowanego kształcenia. Możliwe to było dzięki różnorodnym aktywnościom oferowanym z projektowych środków. Wbrew pozorom, nie chodzi tu jedynie o atrakcyjne stypendia motywacyjne, chociaż perspektywa wsparcia kwotą 1000 zł miesięcznie zapewne miała dla wielu studentów niebagatelne znaczenie i mobilizowała do pozytywnej, bo mającej na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce, konkurencji. Nie mniej istotna była bogata oferta dodatkowych przedmiotów, specjalistycznych wykładów, krajowych i zagranicznych praktyk, 3-miesięcznych staży zawodowych w wybranych przez studenta instytucjach. Dodatkowo, godny podkreślenia był program kursów wyrównawczych z przedmiotów ścisłych kierowany do słuchaczy studiów I stopnia, unikalny kurs specjalistycznego języka angielskiego „English in Biotechnology” zaoferowany słuchaczom studiów II stopnia, Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, z wielkim sukcesem zorganizowany przez samych studentów dla studentów i wiele innych atrakcji. Wymienione działania przyczyniły się do wyraźnej aktywizacji intelektualnej studentów. Nie mniej istotne, niż „twarda” wiedza, umiejętności i kompetencje, mogą się okazać wykształcone wśród beneficjentów projektu pewne „miękkie” postawy, takie jak wyższa motywacja w dążeniu do celu, wzrost poczucia własnej wartości i poziomu samoceny, gdyż to właśnie one nierzadko decydują o ostatecznym sukcesie absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy – mówi prof. Robert Hasterok z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Gorzej przygotowani?

Jak komentowane są opinie, że formuła, mająca w sposób korzystny regulować ilość specjalistów poszukiwanych na rynku, jest wykorzystywana przez osoby, które nie mają rzeczywistej intencji ukończenia studiów i podjęcia pracy w zawodzie, a jedynie chcą pobierać relatywnie wysokie stypendium? Skutkiem takiej praktyki miałoby być porzucanie przez studentów rozpoczętych studiów oraz niskie i pogarszające się wyniki nauczania. Czy takie zjawisko jest obserwowane w ramach prowadzonych przez uczelnie studiów na kierunkach zamawianych? – Projekty kierunków zamawianych obejmują nie tylko stypendia za dobre wyniki w nauce, ale także m.in. dodatkowe szkolenia specjalistyczne, kończące się certyfikatami np. Microsoft oraz 3 miesięczne staże (bardzo wysoko oceniane zarówno przez pracodawców jak studentów). Korzystają z nich z powodzeniem liczne grupy studentów – mówi Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. Jerzy Gołuchowski. – Dostrzegamy, jako pewien trend, że kolejne roczniki maturzystów/kandydatów na studia są coraz gorzej przygotowane do studiowania, niezależnie czy podejmują studia na kierunku zamawianym czy innym.

Bezbronni wobec stresu?

Profesor Gołuchowski dostrzega braki w wielu dziedzinach: – Jest to nie tylko problem przygotowania merytorycznego, m.in. z matematyki, ale także przygotowania w obszarze tzw. kompetencji miękkich. Młodym ludziom doskwiera m.in. nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, brak wytrwałości, brak wiary we własne możliwości. brak uporu w pokonywaniu trudności. Znacznie częściej niż dawniej studenci zniechęcają się do studiowania, a w konsekwencji rezygnują ze studiów sami, gdy napotykają na pierwsze trudności czy niepowodzenia. Mam wrażenie, że to skutek idei bezstresowego wychowania i kształcenia. Jest to głębszy problem, nad którym musi pochylić się całe środowisko (społeczeństwo). Wielu studentów kierunku Informatyka podejmuje prace podczas studiów, są bardzo poszukiwani przez biznes. Podjęcie pracy powoduje zazwyczaj pracy konflikt ze studiowaniem. Wskutek braku dobrych rozwiązań pozwalających studentowi studiów stacjonarnych na pracę zawodową „ofiarą” konfliktu stają się studia. Projekty na kierunkach zamawianych umożliwiają wielu studentom poprzez stypendia oraz staże zawodowe, na których za wykonane zadanie otrzymują wynagrodzenie, pozwoliły ukończyć studia w trybie stacjonarnym bez konieczności podejmowania pracy zawodowej.

Chronić się przed oszustami

Zabezpieczeniem przed możliwością nieuczciwego wykorzystania formuły kierunków zamawianych przez kandydatów na studia oraz studentów stosowanym w UE Katowice jest to, że stypendia przyznawane są w trybie konkursowym na jeden semestr nauki tj. na okres 5 miesięcy. Po zakończonym semestrze, ubiegając się o stypendium na kolejny semestr student musi wykazać się odpowiednią średnią  ocen oraz innymi dodatkowymi aktywnościami np. pracą w kole naukowym, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, publikacjami. Trudno zatem mówić o pogarszających się wynikach w nauce, wręcz przeciwnie można zaobserwować zjawisko pozytywnej konkurencji wśród studentów. Jako dziekan i uczestnik obron prac dyplomowych dostrzegam znaczny wzrost poziomu wykształcenia studentów objętych wsparciem na kierunku zamawianym. – Problemy z nieuczciwością można zaobserwować w I semestrze nauki, kiedy to stypendia przyznawane są na podstawie wyników maturalnych. Jednak rozwiązanie to wynika  z uregulowań przyjętych na szczeblu ministerialnym, m.in. niemożności żądania zwrotu stypendium w przypadku rażących zaniedbań w nauce ze strony studenta, czy wręcz nieuczciwości – przyznaje dr Barbara Filipczyk. – Jednakże rezygnacja ze studiów, jak już to powiedzieliśmy, to nie tylko skutek nieuczciwości, ale także niedojrzałości emocjonalnej wielu osób rozpoczynających studia. Nieuczciwość nie jest problemem dostrzeganym jedynie na kierunkach zamawianych. Bardzo często jest traktowana jako zjawisko pozytywne, jako przejaw zaradności, a nawet przedsiębiorczości. Prasa szeroko rozpisywała się, przesadą w ocenie skali zjawiska, o kupowaniu prac czy też o ściąganiu. – Kilka „czarnych owiec”, szybko eliminowanych, nie może być podstawą negatywnej oceny idei kierunków zamawianych. Tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, zawsze znajdą się tacy, którzy będą próbowali zdobyć je nieuczciwą drogą. Nie można „wylewać dziecka z kąpielą” – mówi dr Maria Smolarek, koordynator projektów dla kierunków zamawianych UE Katowice.

 

 

 

Pozostałe artykuły w tej kategorii:

Praca ludzka jako przedmiot handlu
Praca ludzka jako przedmiot handlu
środa 19.11.2014 10:27

Tylko na przestrzeni lat 2010-2012 w Polsce ujawniono ponad pół tysiąca przypadków handlu ludźmi. Rzeczywista skala zjawiska jest jednak nie do końca znana. Co więcej, zdaniem specjalistów jeszcze kilkanaście lat temu...

Balcerowicz w WSB, Dąbrowa Górnicza
Balcerowicz w WSB, Dąbrowa Górnicza
środa 05.11.2014 12:13

Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe, zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką?

WSB zainaugurowała XX rok działalności
WSB zainaugurowała XX rok działalności
czwartek 09.10.2014 09:20

Ponad 600gości wzięło udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, która odbyła się we wtorek 7 października w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Niezwykle uroczystą ceremonię można nazwać w...

Rozgrzewka przed maturą
Rozgrzewka przed maturą - bezpłatne korepetycje
piątek 24.01.2014 11:04

To kolejna forma kontaktu maturzysty z uczelnią. Chorzowski oddział Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie przygotował dla maturzystów interesującą ofertę - "Rozgrzewka przed maturą".

Czarter jachtu w Tajlandii - pomysł na wakacje

Szukasz pomysłu na oryginalny wypoczynek? Zastanów się...

 
3 sposoby na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu

Koszt wczasów za granicą dla dwóch osób jest...

 
Artystyczne oblicze Berlina - co warto zobaczyć?

Berlin uważany jest za jedną ze stolic europejskiej...

 
Wisła noclegi – pobyt krótko- i długoterminowy

Wisła to jedna z chętniej odwiedzanych miejscowości...

 
REKLAMA
Hotel Novotel - Katowice
5 pomysłów na nietypowe warsztaty integracyjne

Integracja w firmie to bardzo ważny element,...

 
Organizacja konferencji nie taka trudna!

Chyba każdy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że...

 
Jak powinny wyglądać idealne sale konferencyjne?

Konferencje to bardzo ostatnio popularne typy spotkań,...

 
Jak zorganizować udaną konferencję

Zorganizowanie udanej konferencji to bardzo trudne...

 
Nie możesz się dogadać? Żaden problem!

W dobie Internetu i coraz powszechniejszych kontaktów...