Miasto kultury | Miasto sztuki | Miasto wydarzeń
 
III Europejski Kongres MSP

Zakończył się pierwszy dzień Kongresu MSP w Katowicach

poniedziałek 16.09.2013

Po sesji inauguracyjnej z udziałem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego goście Kongresu wzięli udział w sesjach plenarnych dot. kryzysu w Europie i na rynkach globalnych, przedsiębiorczości kobiet oraz bezpieczeństwa informacji w sektorze MŚP. Odbyły się także wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowych i Okrągłe Stoły z udziałem ekspertów. Pierwszy dzień Kongresu dobiegł końca.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIETĄ

O godzinie 15.30 w Sali koncertowej CKK odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów nominacji 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietPrzybliżono sylwetki setki kobiet, które swoją postawą udowadniają jak wiele można osiągnąć w biznesie. Honorowymi Ambasadorkami zostały także kobiety z zagranicy m.in. z Czech, Chorwacji, Indii, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Podczas sesji panelowej „Przedsiębiorczość jest kobietą” europosłankaMałgorzata Handzlik zadeklarowała swoje wsparcie w Parlamencie w promowaniu przedsiębiorczości wśród kobiet. Uczestniczki podkreślały, że kobiety odnajdują się w każdej dziedzinie biznesu w czym pomaga im determinacja i pasja. Doskonałym podsumowaniem obrad i postaw wszystkich ambasadorek jest idea „Odniosłaś sukces – bądź wzorem dla innych”, o której wspominała również Aleksandra Gajewska-Przydryga - wicemarszałek woj. śląskiego.

WYJAZDOWE POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWYCH NA TEMAT SEKTORA MŚP

W ramach Kongresu zorganizowano wyjazdowe posiedzenia Komisji Sejmowych: Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomisji ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju MŚP. W ramach pierwszego posiedzenia debatowano nad oceną zapotrzebowania na innowację w sektorze MŚP. Rankingi wskazują, iż w tym zakresie Polska plasuje się poniżej średniej unijnej. Lekarstwem i szansą na poprawę sytuacji jest edukacja, współpraca i kooperacja przedsiębiorstw.

Co zrobić aby polska gospodarka była bardziej innowacyjna zastanawiali się też  uczestnicy Stałej Podkomisji Sejmowej ds. innowacyjnej gospodarki i rozwoju MŚP. Głównym punktem posiedzenia, które wywołało spore ożywienie zgromadzonej publiczności było nawiązanie współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorcami a uczelniami. Przedstawiony Program Rozwoju Przedsiębiorczości ukierunkowany został na 3 główne aspekty, którymi są nakłady na innowacyjność, poprawa warunków konkurencyjności oraz ułatwienie działalności małym i średnim firmom.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiono raport Ministerstwa Gospodarki na temat wykorzystania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 przez sektor MŚP. Wynika z niego, że na dzień 8 września 2013r. podpisano blisko 29 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 23 mld złotych. Środki zagwarantowane dla MŚP to 9,3% wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Projekty MSP o największej wartości realizowane są w woj.  mazowieckim, dolnośląskim i śląskim.

OKRĄGŁE STOŁY: PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE, KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI, OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU DLA MŚP ORAZ SYSTEMY PRAKTYK I STAŻY STUDENCKICH

W ramach „okrągłych stołów” zaproszeni do dyskusji eksperci  debatowali m.in. nad ofertą instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci, w gronie których byli przedstawiciele instytucji publicznych, szkół wyższych i przedsiębiorstw, zastanawiali się skąd czerpać informacje na temat potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia działalności gospodarczej.

Podczas spotkania dot. systemów i praktyk studenckich próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak systemowo zagwarantować studentom możliwość odbywania praktyk i staży przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Jak umożliwić im kształcenie w duchu oczekiwanych innowacji, tak dalekich od obecnego systemu edukacji. We Francji po pierwszym roku akademickim są 2 miesiące praktyk, po 2 roku – 4 miesiące, a po 4 roku – 6 miesięcy – mówił Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie. W Polsce problemem jest to, że tylko 17 proc. studentów uczy się na kierunkach praktycznych. Podkreślano, że do zmian zobligowani są wszyscy, od ustawodawcy przez uczelnie, pracodawców, aż po samych  studentów.

Zaklęty krąg niespełnionych szans PPP oraz zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw - tematem tej sesji w Sali Błękitnej były zagadnienie związane z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o badania zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 r. Według badań NIK, która przebadała 21 podmiotów PPP w Polsce dopiero raczkuje. Raport wskazuje, że tylko co 10 zainicjowana procedura zakończyła się podpisaniem umowy, a główną przyczyną niepowodzeń jest słabe przygotowanie kontraktów - bez wcześniejszych rzetelnych analiz określających potencjalne ryzyko. W trakcie debaty podano przykłady dobrych i złych praktyk w ramach PPP. Zgodnie stwierdzono, że absolutnym warunkiem powodzenia projektów w ramach formuły PPP jest transparentność oraz menagerskie zarządzanie. Obecni na Sali radcy prawni pozytywnie ocenili polskie ustawodawstwo, które określono jako wystarczające do rozwoju. Do pełnego sukcesu potrzeba jedynie śmiałości samorządów.

Okrągły stół, który poruszył kwestie kształcenia umiejętności na potrzeby dynamicznej gospodarki przedstawił dobre praktyki w zakresie kształcenia i poprawy jakości edukacji. Zrewidowanie procesu kształcenia i zapobieganie bezrobociu wśród młodych ludzi to główne cele dla resortu oświaty i przedstawicieli środowisk naukowych.

BADANIA PARP: SKUTKI SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO DLA MŚP

Eksperci oraz goście wzięli udział w dyskusji dotyczącej wpływu kryzysu w Europie i na rynkach globalnych na stan Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostały premierowe wyniki badań PARP pt. „Panel Polskich Przedsiębiorstw” dot. Skutków spowolnienia gospodarczego dla MŚP w Polsce. Zgromadzeni zgodzili się ze stwierdzeniem, że jednym z największych zagrożeń w świetle kryzysu jest monopol w poszczególnych dziedzinach. Szczególną rolę w państwach dotkniętych kryzysem odgrywa sektor finansowy, firmy, banki międzynarodowe i spółdzielcze.

CEL BIAŁEJ KSIĘGI - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W MŚP

Panel poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa gospodarczego, ochrony danych osobowych i własności intelektualnych wskazywał na konieczność budowy świadomości i edukacji na rzecz ochrony informacji. Gwarantem stabilnego bezpieczeństwa państwa jest Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, której celem jest przyczynienie się do pogłębienia wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków. Zaproszeni do udziału eksperci wskazywali na główne zagrożenia i niebezpieczeństwa dla współczesnej gospodarki.

PROMOCJA AUTOBIOGRAFII WILFREDA MARTENSA „EUROPA. NIKT NIE MÓWIŁ, ŻE BĘDZIE ŁATWO”

Uroczyste spotkanie rozpoczął Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Witając wszystkich zebranych nawiązał do trwającego III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako okoliczności sprzyjającej promocji książki W. Martensa. Prof. Banyś podkreślił podobieństwo różnorodności jakie łączy Unię Europejskiej i Uniwersytet jako instytucji, a także podobieństwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw i Uniwersytetu w zakresie dążenia do autonomii. Wydawca Jerzy Samborski zaznaczył, że polskie wydanie różni się od oryginału trzema elementami. Pierwszy z nich to sam tytuł, który w oryginale brzmi Europe: I Struggle, I Overcome. Ze względu na specyfikę i historię Polski autor zgodził się bowiem na zmianę na: Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Druga różnica widoczna jest na okładce, bowiem w oryginale stanowi ją zdjęcie autora, a na rynku polskim jest to obraz Rembrandta „Porwanie Europy”. Trzecia zmiana dotyczy samego czasu przedstawionego, który w oryginale obejmuje okres do 2009 roku, a w wersji polskiej obejmuje późniejszy okres. Następnie głos zabrał Janusz Steinhoff, który podkreślił historyczną rolę Polski i Solidarności w budowaniu polskiej i europejskiej demokracji. Odczytano też listy wicepremiera Janusza Piechocińskiego i samego autora książki – Wilfreda Martensa, który nie mógł uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z powodów zdrowotnych. Jerzy Buzek będący autorem przedmowy, zaznaczył jak wyjątkowym człowiekiem jest W. Martens, który przez 12 lat kierował rządem w tak zróżnicowanym kraju jakim jest Belgia. Podczas jednej z wielu rozmów jakie obaj panowie przeprowadzili Martens miał żartobliwie powiedzieć naszemu byłemu premierowi, że rządzenie pięcioma partiami w Polce w porównaniu do rządzenia w Belgii nie powinno być problemem. Zebrani podkreślali, że W. Martens jest zwolennikiem i sprzymierzeńcem rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej, a jego dzieło wzmacnia naszą polską europejskość.

Powyższe spotkanie zakończyło pierwszy dzień Kongresu. Wyczerpujące debaty oraz liczne grono zgromadzonych podczas sesji gości i ekspertów to dopiero początek trwającego trzy dni Kongresu. Jutrzejszy dzień otwierają kolejne panele poświęcone finansowaniu rozwoju i inwestycji, innowacjom i nowych technologiom oraz wsparciem firm sektora MŚP i praktycznym rozwiązaniom ułatwiającym prowadzenie firmy. 

 

Pozostałe artykuły w tej kategorii:

Ile kosztuje parking przy lotnisku Kraków Balice?
Ile kosztuje parking przy lotnisku Kraków Balice?
wtorek 25.04.2017 12:50

Chcesz dojechać na lotnisko Kraków Balice własnym samochodem? W takim przypadku warto już teraz znaleźć tanie miejsce do parkowania. Niestety, ceny parkingów nie są niskie, ale możemy bez problemu znaleźć coś na swoją...

Dobra walizka podróżna to inwestycja na lata. Sprawdź, jak ją wybrać, by spełniała swoje zadanie
środa 12.04.2017 12:21

Coraz częściej podróżujemy. Wprawdzie ilu podróżników, tyle różnych sposobów na przewożenie swojego bagażu, jedno jest jednak pewne. Nawet jeśli teraz podróżujesz z plecakiem, to prędzej czy później i tak staniesz przed...

Bezpieczna podróż busem do Niemiec bez stresu?
Bezpieczna podróż busem do Niemiec bez stresu?
środa 27.07.2016 16:06

Wyjazd na wczasy jest okazją do relaksu i odpoczynku. Mimo to, stresujące sytuacje na wakacjach nie należą do rzadkości. By tego uniknąć, niektórzy wyjeżdżają z biurem podróży, ale można też spróbować samemu...

Flota pojazdów z oferty firmy przewozowej
Firmy przewozowe - jak oceniać jakość ich oferty
wtorek 19.04.2016 16:12

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną i okazjonalnie potrzebujesz usług, które mają w swojej ofercie firmy przewozowe, czy też prowadzisz biznes, wymagający stałych zleceń tego typu, zawsze wybieraj z głową....

Wyjeżdżasz do pracy za granicę? Dowiedz się, jakie ubezpieczenie wykupić!

Praca za granicą — stała lub tylko sezonowa czy...

 
Podłoga to podstawa. Zadbaj o jej nienaganną czystość

Kolorowe wzory na glazurze przyciągają uwagę,...

 
Współczesne kasy fiskalne

Z kas fiskalnych w sklepach i nie tylko korzysta się...

 
Zakupy w Wielkiej Brytanii? Brexit spowodował, że funt jest najtańszy od lat
Zakupy w Wielkiej Brytanii? Brexit spowodował, że funt jest najtańszy od lat

Lubisz być dobrze ubrana i do zawartości swojej szafy...

 
REKLAMA
Hotel Novotel - Katowice
Zalety przyjazdu na lotnisko własnym samochodem

Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż sam...

 
Karawaning – kto może prowadzić campera?
Karawaning – kto może prowadzić campera?

Dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na karawaning....

 
Wyjazd integracyjny na majówkę - jak zorganizować
Wyjazd integracyjny na majówkę - jak zorganizować

Spotkania pracowników odbywające się w innym otoczeniu...

 
Rzeczoznawca majątkowy - wycena nieruchomości w aspekcie kredytu hipotecznego Rzeczoznawca majątkowy - wycena nieruchomości w aspekcie kredytu hipotecznego
Rzeczoznawca majątkowy - wycena nieruchomości w aspekcie kredytu hipotecznego

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości...

 
Majówka w Egipcie - wycieczka marzeń i radość z nurkowego safari
Majówka w Egipcie - wycieczka marzeń i radość z nurkowego safari

Majówka może być znakomitą okazją do wypoczynku za...